ConvaTec logo
me+

Een stoma? Wat nu?


Soms tobt iemand al jaren met een ziekte en de gevolgen daarvan en een ander wordt overvallen met de diagnose dat hij/zij een acute ziekte heeft. In beide gevallen kan een stoma noodzakelijk blijken en ongeacht het ziektebeeld heeft een stoma in beide gevallen een aantal ingrijpende gevolgen. Het krijgen van een stoma vraagt om aanpassing en gewenning en de tijd die daarvoor nodig is, is per persoon verschillend. Vooral de eerste aanblik, de onwennigheid dat uw urine of ontlasting er “zo maar” uitkomt, de onzekerheden, de mogelijke beperkingen en evt. de schaamte. Ook voor de directe omgeving zal de nieuwe situatie wennen zijn. De meeste mensen met een stoma kunnen na de operatie nagenoeg alles weer eten. Ook zijn zij in staat om te kunnen sporten, zwemmen, op vakantie te gaan en evt. het werk weer te hervatten. Dat er na uw operatie nog veel mogelijk blijkt te zijn, zult u zelf gaan ondervinden.

Patiënten- en belangenorganisaties stoma: De Nederlandse Stomavereniging geeft informatie over stoma's en behartigt de belangen van mensen met een stoma. Ook organiseert de vereniging bijeenkomsten waar u ervaringen kunt uitwisselen met mensen die ook een stoma hebben. De Nederlandse Stomavereniging werkt nauw samen met de Maag Lever Darm Stichting. Stichting Stomaatje is een non profit organisatie die informatie over het leven met een stoma en handige tips deelt. Er is een forum en er worden activiteiten georganiseerd voor stomadragers.